Naše aktivity mají široké zaměření a dají se rozdělit do následujících oblastí:

DOBROVOLNICTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, RODINA, SPORT A KŘESŤANSKÁ FORMACE

Posledně jmenovaná oblast je inspirovaná poselstvím katolické instituce Opus Dei.


Také lze naše činnosti rozdělit podle věkových kategorií:


Mladší chlapci

Pro chlapce ze základních škol pořádáme každou sobotu klub Kajman. Během školního roku organizujeme víkendové výlety a začátkem letních prázdnin také tábor Troglodyt. Více se můžete dozvědět přímo na stránkách klubu Kajman, případně na stránkách tábora Troglodyt.Středoškoláci

Tit se scházejí pravidelně v úterý a na programu jsou každý týden jiné aktivity. Například chemické pokusy, sportovní výzvy, čtenářský klub, atd.
Z víkendových výletů lze zmínit výlety do hor v Rakousku a na Slovensku, nebo stanování a rybaření v jižních čechách.Vysokoškoláci

Pro vysokoškoláky se pravidelně pořádají kroužky praktického křesťanství, prezentace a diskuze o aktuálních tématech, výlety na kole, nebo rozjímání vedená knězem každou středu. Přes prázdniny se účastníme aktivit v zahraničí, jakými byl třeba workcamp v Srbsku, nebo kongres v Římě.Pracující

Kromě měsíčních rekolekcí se pravidelně konají studijní kroužky na prohlubování znalostí v oblasti víry a také neformální besedy a sdílení pracovních zkušeností napříč jednotlivými obory. Občas se uskutečňují i větší akce, jako například výlety otců a synů, nebo setkání rodin.